Regler for udlejning og priser

 

 

Periode Udlejning til Pris
Mandag til Torsdag Foreningens beboere* DKK 300,- pr dag
Fredag til Søndag og helligdage Foreningens beboere* DKK 750,- pr dag **

Depositum: DKK 1000,-

* Fælleshuset udlejes ikke til eksterne, men grundejerforeningens medlemmer kan leje fælleshuset for ikke-medlemmer af grundejerforeningen, på betingelse af, at den lejende grundejer deltager i det arrangement, der skal afholdes i fælleshuset.

** For Margretheparkens beboere er det muligt at leje fælleshuset til overnattende gæster. Prisen er DKK 300,- pr.nat på hverdage og i week-enden. For at kunne gøre brug af tilbuddet i week-enden, forudsættes  at bestilling først kan foretages Onsdagen før den pågældende week-end.

OBS, OBS OBS: PARKERING i Margretheparken for gæster:

Envidere henvises til de generelle regler for Parkering under menupunkt: Husorden

 

Uddrag af betingelser  for leje af fælleshuset, Dr. Dagmars Vej 101, 3650 Ølstykke

 

1. Lejeperiode

Lejeperioden løber fra kl. 10.00 til efterfølgende dag kl. 10.00, hvor lokalet skal afleveres ryddet og rengjort.  

I weekenden løber lejemålet fra kl. 12.00 lørdag og frem til mandag. kl. 10.00.

Såfremt fælleshuset ikke er udlejet er det muligt at få nøglerne kl. 18 dagen før lejemålet.2.
Leje/Depositum

Fælleshuset udlejes kun til foreningens beboere.

Ved henvendelse til Laila Carelli i nr. 79  og mod betaling af et lejebeløb på kr. 300,- på hverdage (mandag til torsdag) og kr. 750,- for weekender (fredag til søndag) og helligdage, samt et depositum på kr. 1.000,-.

Det er besluttet på generalforsamling at fælleshuset ikke udlejes til eksterne, men grundejerforeningens medlemmer kan leje fælleshuset for ikke-medlemmer af grundejerforeningen, på betingelse af, at den lejende grundejer deltager i det arrangement, der skal afholdes i fælleshuset.    

Det fastsatte depositum tilbagebetales efter afslutningen af lejemålet, dog vil modregning eller evt. ekstraafregning finde sted for manglende eller ituslået service og inventar eller manglende rengøring.

 I tilfælde, hvor en skade ikke kan opgøres på stedet, tilbageholdes depositum til evt. håndværkerregning m.v. er modtaget, eller forsikringsselskab anerkender erstatningspligt.

Udlejning vil kun ske til fester for et sluttet selskab.  Der må således ikke blive afkrævet entré ved indgangen.  Lejeren kan i lejeperioden frit disponere over de i aftalen omtalte lokaler med inventar og service.

 Det er bestyrelsens ret at afvise evt. lejere, hvis den skønner, at lejeren ikke kan overholde ordensreglerne f.eks. ved ungdomsfester, nytårsfester og lignende, eller lejeren er i restance til grundejerforeningen.  

Lejeren skal selv medbringe toiletpapir, håndklæder, sæbe, rengøringsmidler m.v.3. Afbestilling

Afbestilling kan ske uden omkostninger indtil 1 måned før den bestilte dato. Ved afbestilling mindre end 1 måned før mistes lejen, medmindre lokalet kan lejes ud til anden side. Depositum refunderes naturligvis.


4. Service, inventar m.v.

Service, inventar m.v. optælles efter fælleshusets inventarliste ved aflevering, og lejer er pligtig til at erstatte evt. ituslåede dele.  Udgifter hertil modregnes i depositum.

Skader på inventar, der er forårsaget af lejer eller dennes gæster, erstattes af lejer, og udgifter hertil modregnes i depositum.

Indendørsmøblementet må ikke benyttes på terassen eller på de grønne områder.5. Rengøring/oprydning

Lokaler
Lokalerne modtages i rengjort stand og afleveres i rengjort stand.

Ved ituslåning af service, opsamles dette straks, således at skader på gulvet undgås.  Gulvet fejes og vaskes.  

Inventar, stole, borde m.v. afleveres på de pladser, de er modtaget.  

Køkken
Service rengøres og indsættes i skabene, som modtaget.  

Borde og skabslåger aftørres, diverse husholdningsmaskiner rengøres, gulvene fejes og vaskes.

 Sortering af affald foretages efter gældende regler, og evt. affaldsposer, der ikke er plads til i affaldsstativerne, bortskaffes.

 Toiletter
Der tømmes for affald.  Gulvene fejes og vaskes.  Spejle pudses.  Toiletter og håndvaske rengøres.

 Generelt
Ved mangelfuld rengøring ved aflevering af lejet fællehus, får lejeren 24 timer til at fuldføre rengøringen (såfremt fælleshuset ikke skal bruges dagen efter).  Hvis det stadig er i uorden, har bestyrelsen ret til at tilkalde et rengøringsfirma evt. håndværkere, og derefter sende regningen til lejeren.  6. Generelt

Der bør udvises hensyn til de øvrige beboere i området – især ved brug af musik.  

Der må ikke foretages forandringer i fælleshuset.  Der må ikke bores i vægge, og æresport og lignende må ikke opsættes.

 De retningslinier, som gives med hensyn til rengøring og øvrige forhold vedrørende fælleshuset, skal følges.  Udgifter som følge af mangelfuld rengøring vil blive modregnet i depositum.  

Når fælleshuset ikke benyttes, skal vinduer være lukkede og døre aflåste.

 I vinterperioden skal alle radiatorer skrues ned på 1 efter endt brug af fælleshuset.